Regulaminy

Regulamin porządku domowego
Treść
Uchwała Nr 10/2011
Regulamin przetargu na ustalenie wkładu budowlanego dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
Treść
Uchwała Nr 4/2020 Uchwała Nr 10/2015
Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowego w Brodnicy:
Treść
Uchwała Nr 11/2019 Uchwała Nr 13/2018 Uchwała Nr 10/2017
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:
Treść
Uchwała Nr 27/2014
Regulamin zasad tworzenia i wydatkowania środków funduszu termorenowacyjnego:
Treść
Uchwała Nr 14/2015
Regulamin napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale S.M.:
Treść
Uchwała Nr 7/2018 Uchwała Nr 13/2016 Uchwała Nr 3/2015
Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych:
Treść
Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrebnej własności:
Treść
Uchwała Nr 9/2015
Regulamin udzielania zamówień - przetargi:
Treść
Regulamin finansowania i rozliczania kosztów budowy garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz zasad korzystania z nich i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy:
Treść
Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy:
Treść
Uchwała Nr 11/2015
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalenia kosztów budowy lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy:
Treść
Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczych lokatorskich, własnościowych praw do lokali, ustanawiania prawa odrębnej własności, najmu i zamiany lokali:
Treść
Uchwała Nr 21/2018 Uchwała Nr 8/2015
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy:
Treść