Rada SM

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.

 

1. Jan Blank - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grażyna Bojanowska - Z-ca Przewodniczącego
3. Michał Godlewski - Sekretarz
4. Magdalena Barzyk - Członek
5. Edward Buller - Członek
6. Ewa Gorczewska - Członek
7. Wojciech Jankiewicz - Członek
8. Henryka Kopczyńska - Członek
9. Zygfryd Lignowski - Członek
10. Remiliusz Wilangowski - Członek