Rada SM

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.

 

1. Andrzej Lisicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Godlewski - Z-ca Przewodniczącego
3. Kazimierz Czyżykowski  - Sekretarz
4. Grażyna Bojanowska - Członek
5. Andrzej Jankowski - Członek
6. Włodzimiera Konera - Członek
7. Henryka Kopczyńska - Członek
8. Łucja Motylińska - Członek
9. Anna Nawacka - Członek
10. Janina Parulska - Członek