Zarząd SM

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy:

1. Jerzy Zawadzki - Prezes Zarządu
2. Sławomir Kowalski - Z-ca Prezesa