Telefony alarmowe

 
Awarie elektryczne (po godz. 15:00 oraz w soboty)   600-272-912  
Awarie wod-kan. i C.O. (po godz 15:00 oraz w soboty)   600-272-930  
Straż Miejska   56/4984010  
Komisariat Policji   997 lub 112
Pogotowie Ratunkowe   999
Straż Pożarna   998
Pogotowie Elektrowni   991  
Pogotowie Elektrociepłowni   993  
Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne   56/4911232