Taryfy PEC

Zmiany obowiązujących cen za ciepło wprowadzone przez PEC Sp. z o.o. w Brodnicy wraz z decyzją i uzasadnieniem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzającą nowe taryfy opłat dla PEC Sp. z o.o. w Brodnicy:
 
Okres obowiązywania Pismo o zmianie ceny z PEC Sp. z o.o. Decyzja URE w sprawie zatwierdzenia zmiany ceny
dla PEC Sp. z o.o. w Brodnicy
20.04.2021 - 31.12.2021 Pismo Decyzja URE Nr 69/2021
01.01.2022 - 30.04.2022 Pismo Decyzja URE Nr 445/2021
01.05.2022 - 30.09.2022 Pismo Decyzja URE Nr 234/2022
01.10.2022 - ...   Decyzja URE Nr 610/2022
01.03.2023 - ... Pismo PEC Taryfy zatwierdzane przez URE
01.04.2024 - ... Pismo PEC Decyzja URE Nr 96/2024