Wodomierze

Terminy składania kart odczytów wodomierzy:

1 kwartał - do 31 marca
2 kwartał - do 30 czerwca
3 kwartał - do 30 września
4 kwartał - do 31 grudnia

Odczyty można składać przez serwis: http://www.brodnica.net/woda. Formularz podawania odczytów wodomierzy pojawia się w tym serwisie pod koniec danego kwartału.

Prosimy o zwracanie uwagi w wpisywaniu znaku dziesiętnego w odczytach. Przypominamy, że w nowych wodomierzach czarne cyfry oznaczają część całkowitą (pełne m3), natomiast cyfry czerwone oznaczają część ułamkową.

 

Formularze do druku - odczyty wodomierzy