Przetarg na mieszkanie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Witosa 12, 87-300 Brodnica 
 
Ogłasza nieograniczony ustny przetarg na zbycie i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Brodnicy przy ulicy Sienkiewicza 2/23 o powierzchni użytkowej 28,00 m2  wraz z  przynależną piwnicą o powierzchni 3,37 m2.
Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc – (IV piętro).
Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  • wadium w kwocie 15.000,00 zł należy  wpłacić  na konto Spółdzielni w PKO Brodnica nr
    74 1020 5024 0000 1102 0007 2744  do dnia 23.02.2024 roku i dowód wpłaty przedłożyć podczas przetargu.
  • przetarg odbędzie się dnia 26.02.2024 roku o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy przy 
    ul. Witosa 12.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta nie wpłaci wymaganej kwoty
i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu  (tel. 056/49 877 63).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu znajduje się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.