Przetarg - docieplenia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy                                                           Brodnica, dnia  26 kwietnia 2022 r.
ul. Witosa 12, 87-300 Brodnica
tel. 49-877-63, 49-862-54, fax 49-863-96
NIP 874-000-58-43, KRS 0000197048
L.dz. 1369/2022

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy ulica Witosa 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian w systemie BSO poniższych budynków:

 • Wyspiańskiego 4 – elewacja balkonowa
 • Witosa 6 – elewacja balkonowa klatki C,D (kontynuacja)
 • Wyspiańskiego 15 – elewacja balkonowa klatki C,D (kontynuacja)
 • Wyspiańskiego 23 – elewacja balkonowa klatki C,D (kontynuacja)
 • Mieszka I 7 - elewacja balkonowa klatka D
 • Kazimierza Wielkiego 6 – elewacja frontowa
 • Malickiego 6 – elewacja balkonowa
 • gen. Andersa 6 – elewacja balkonowa
 • gen. Andersa 8 – elewacja balkonowa
 • Mazurska 11 – elewacja frontowa
 • Mazurska 27 – elewacja szczytowa

Termin realizacji robót od 18.05.2022r. do 30.10.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat przetargu zawarte są  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znajdującej się w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej (telefon  56 49  877  63). Warunki jakie musi spełnić oferent określone są w SIWZ, która dostępna jest nieodpłatnie w pokoju nr 11.

                Wymagana jest wpłata wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Prezesa Sławomir Kowalski (w razie jego nieobecności Pan Dariusz Wilangowski).

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 1400

Miejsce składania ofert: ul. Witosa 12, sekretariat  SM

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godzinie 1000
Pobierz SIWZ